Wettelijke bepalingen

Deze juridische mededeling regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is via de URL https://tourinsevilla,com (vanaf nu de website), die Tourinsevilla ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze Wettelijke Notitie. Bijgevolg moet de gebruiker van de website de huidige juridische waarschuwing zorgvuldig lezen in elk van de gevallen waarin hij voorstelt om het web te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar eigen goeddunken van de houder van het web, of als gevolg van een wetswijziging, jurisprudentie of in de bedrijfspraktijk.

1.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

TOURINSEVILLA

E-mail: info@tourinsevilla.com

 

2.- DOELSTELLINGEN.

De website biedt gebruikers van dezelfde informatie en diensten die Tourinsevilla aanbiedt aan personen of organisaties die daarin geïnteresseerd zijn.

 

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET WEB.

3.1.- Vrije toegang en gebruik van het web. De toegang tot het web is gratis voor gebruikers van hetzelfde.

3.2.- Gebruikersregistratie. In het algemeen is voor de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van gebruikers van de website vereist.

4.- INHOUD VAN HET WEB.

De taal die door de eigenaar van de website wordt gebruikt is Nederlans/Engels is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen van de taal van het web door de gebruiker, noch voor de gevolgen ervan.

Tourinsevilla zal in staat zijn om de inhoud te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, evenals om deze te onderdrukken en te wijzigen binnen het web, als de vorm waarin men toetreedt tot deze, zonder rechtvaardiging sommige en vrij, niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen die dezelfde kunnen veroorzaken voor de gebruikers.

Tourinsevilla, zal niet verantwoordelijk zijn voor de schade of vooroordelen die veroorzaakt worden door beslissingen die genomen worden op basis van de informatie die op deze manier verspreid wordt; noch voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of fouten in dezelfde, aangezien de gebruiker de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de website, de resultaten, de conclusies of de beslissingen die hij neemt op basis van deze inhoud. Niets op de website wordt beschouwd of beschouwd als financieel advies.

Het is verboden om de inhoud van het web te gebruiken om reclame of informatie over zichzelf of anderen te promoten, in te huren of openbaar te maken zonder toestemming van Tourinsevilla, noch om reclame of informatie te versturen via de diensten of informatie die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, ongeacht of het gebruik ervan gratis is of niet.

De links of hyperlinks die in hun webpagina’s derden opnemen en die naar deze website gericht zijn, dienen voor het openen van de volledige webpagina en mogen niet direct of indirect valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties bevatten, noch ontrouw of ongeoorloofde handelingen tegen Tourinsevilla verrichten.

 

5.- BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website als het niet-contractuele gebruik van de informatie op de website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Tourinsevilla is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of schade die kunnen voortvloeien uit een dergelijke toegang of gebruik. Tourinsevilla is niet verantwoordelijk voor de veiligheidsfouten die kunnen worden gemaakt, noch voor de schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die in hetzelfde systeem zijn opgeslagen, als gevolg van

De aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en de inhoud van het web.

Een storing in de browser. en/of het gebruik van niet geüpdatete versies van dezelfde.

Tourinsevilla is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de in het web opgenomen hyperlinks voor het openen van anderen. Tourinsevilla is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in het web zijn opgenomen voor het openen van andere websites. Tourinsevilla garandeert het nut van deze links niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die de gebruiker via deze links kan bereiken, noch voor de goede werking van deze websites.

Tourinsevilla is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die de systemen of de computeruitrusting van de gebruikers aantasten of kunnen aantasten bij toegang tot haar website of andere websites die via links op deze website zijn geopend.

 

6.- GEBRUIK VAN “COOKIE”-TECHNOLOGIE.

De website maakt gebruik van cookies, u kunt ons Cookiebeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van deze cookies respecteert.

 

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Tourinsevilla, bezit alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, rechtstreeks of via overeenkomsten met derden, van de teksten, foto’s, logo’s en andere grafische elementen, evenals hun vorm van presentatie, beschermd door hun auteursrecht.

Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend van particuliere aard zijn.

 

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Tourinsevilla, bezit alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, rechtstreeks of via overeenkomsten met derden, van de teksten, foto’s, logo’s en andere grafische elementen, evenals hun vorm van presentatie, beschermd door hun auteursrecht.

Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend van particuliere aard zijn.

Het is uitsluitend voorbehouden aan Tourinsevilla, elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare mededeling of elke andere soortgelijke handeling veronderstelt, van alles of een deel van de inhoud van het web, voor wat geen enkele gebruiker in staat zal zijn om deze handelingen uit te voeren zonder de voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming van Tourinsevilla.

8.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze Juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Tourinsevilla en de gebruikers, met uitdrukkelijke ontslagneming van elk ander rechtsgebied dat met hen zou kunnen corresponderen, onderwerpen zich aan die van de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elke controverse die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het internet.

In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, worden Tourinsevilla en de gebruiker, met uitdrukkelijke ontslagneming van elke andere jurisdictie, voorgelegd aan de rechtbanken van de woonplaats van Sevilla.