Privacybeleid

Tourinsevilla garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, van welke aard dan ook, die door onze klanten worden verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Alle gegevens die door onze klantenbedrijven aan Tourinsevilla worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens dat onder de verantwoordelijkheid van Toutinsevilla wordt aangemaakt en bijgehouden, en dat essentieel is voor het leveren van de door de gebruikers gevraagde diensten.

De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in de termen die zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens, in die zin dat Tourinsevilla de wettelijk vereiste beschermingsniveaus heeft aangenomen en alle technische maatregelen heeft genomen die tot haar beschikking staan om verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn. Indien de gebruiker het passend acht om zijn of haar persoonsgegevens aan andere entiteiten over te dragen, wordt hij of zij op de hoogte gebracht van de overgedragen gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de overnemer, zodat hij of zij hier ondubbelzinnig mee kan instemmen.

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering of onderdrukking, verzet, beperking of overdraagbaarheid uitoefenen. Hiervoor moet u contact met ons opnemen via info@tourinsevilla.com